Sun koopt Atlantic Petroleum

Sun heeft een akkoord gesloten met de Atlantic Petrouleum Maatschappij om deze over te nemen voor een bedrag van 513 miljoen dollar plus het netto-bedrijfskapitaal en de voorraad. Schulden worden niet overgenomen. De belangrijkste activa zijn een raffinaderij te Philadelphia die een kapaciteit heeft van 130.000 vaten per dag en 571 benzinestations met bijhorende winkels.