Advertentie
Advertentie

Super Club stelt kapitaalverhoging uit

(tijd) - De kapitaalverhoging van Super Club zoals die in september werd aangekondigd, komt er voorlopig niet. Volgens een mededeling van Superclub is er mogelijk nog aanzienlijk wat tijd nodig om de precieze voorwaarden te bepalen waarmee aan de eisen van de minderheidsaandeelhouders kan worden tegemoet gekomen. Verschillende minderheidsaandeelhouders betoonden zich niet tevreden met de keuze van hoofdaandeelhouder Philips om de kapitaalverhoging te laten plaatsvinden op het niveau van Super Club International BV, de Nederlandse 100%-dochter van de Zwitserse vennootschap Super Club Holding and Finance. Eén van de knelpunten daarbij is het niet-verhandelbare karakter van de aandelen.