Advertentie
Advertentie

'Superboetes' pas vanaf 1 november in voege

(tijd) - Het nieuwe verkeersreglement, waar ook de omstreden 'superboetes' deel van uitmaken, treedt pas op 1 november in werking. Dat biedt de overheid nog de kans om de maanden ervoor een campagne te organiseren om de weggebruiker te sensibiliseren voor de hervorming. De ministerraad besliste dat vrijdag, naar aanleiding van de definitieve goedkeuring van vier KB's die de nieuwe verkeerswet uitvoeren. Het eerste van die KB's preciseert de nieuwe indeling in vier categorieen van verkeersovertredingen. De andere regelen de onmiddellijke inning van verkeersboetes, de mogelijkheid om tot een minnelijke schikking over te gaan en het Verkeersboetefonds. Dat fonds dient om een deel van de opbrengst van de boetes naar de gemeenten te doen vloeien. Maar de regering keurde ook een vijfde KB goed, dat bepaalt dat het reglement pas op 1 november in werking treedt. In september en oktober wordt een campagne georganiseerd om het publiek te informeren. De oppositiepartij CD&V heeft al gezegd dat ze bij coalitiegesprekken een bijsturing van de nieuwe verkeerswet zal eisen. Ook in de liberale familie is niet iedereen even enthousiast over de 'superboetes'. IB