Superdividend Elf als breekijzer in gesprekken met Total Fina

(van onze correspondent)