Superstrings van Ludo Mich

Het werk van de nu 57-jarige Antwerpse beeldkunstenaar Ludo Mich heeft een heel eigen parcours gekend. In de jaren zestig en zeventig maakte hij naam als experimenteel filmer op 16 mm, met de film Lysistrata (1976) als recalcitrant huzarenstukje: in de kelders van het ICC werd toen een provocerende Aristophanes-verfilming gedraaid met naakte acteurs en actrices, wat toen voor de nodige ophef zorgde. In de jaren tachtig ging Mich zich vooral bezig houden met holografie, dat hij als nieuw medium in de kunst wilde gebruiken. Ook met laser en video experimenteerde hij, met één rode draad: zijn fascinatie voor nieuwe dimensies.Zijn werk kan dan ook best omschreven worden als de visualisering van het multidimensionele. Momenteel is Ludo Mich bezeten door de supersnaartheorie: materie bestaat uit de energie van supersnaren. Zon snaar is honderd miljard keer kleiner dan een proton en trilt, elke trillingsvorm geeft zijn eigen resonantie (en dus materie) weer. Supersnaren kunnen niet consistent gemaakt worden in de vier bekende dimensies, dat zou pas lukken met minstens tien dimensies. Door de evolutie is de menselijke waarneming afgesteld op drie dimensies, maar de mathematicus Riemann gaf de wereld in 1857 een wiskundig model om meerdere dimensies te berekenen. Zijn pionierswerk zou aan de basis liggen van de vierde tijd-ruimtedimensie van Einstein.Ludo Mich (van hem komt bovenstaand idee) wil nu aantonen dat de snaartheorie ook toepasselijk is op de beeldende kunst. In de Antwerpse off-galerie De Branderij loopt momenteel een tentoonstelling van hem, waar hij de snaren visualiseert met tekeningen, schilderijen en sculpturen. Op zondag 6 april gaat Mich, als finissage van deze tentoonstelling, een multidimensionele performance geven, onder de naam 26D. Elf muzikanten zullen elf minuten lang elf door Mich geschreven partituren vertolken op elf multidimensionele (en dus onzichtbare) instrumenten. Het gevolg is dat deze multidimensionele muziek onhoorbaar is, en dus ook door doven gehoord kan worden, aldus Mich. Deze tentoonstelling-installatie in De Branderij kwam tot stand in samenwerking met wiskundige Jan Adriaenssens van de Universiteit Antwerpen.(MR)Superstrings van Ludo Mich in de Branderij, Bleekhofstraat 24 Antwerpen, nog te zien op zondag 6 april. De performance begint om 16 uur. Info: 03/226.79.53.Tobias Rehberger De Duitse kunstenaar Tobias Rehberger (1966) is bij galerie Micheline Szwajcer aan zijn tweede solotentoonstelling toe. Rehberger brengt dit keer een vrij minimaal aandoende expositie. In de centrale ruimte werden twee kisten opgesteld: eentje is vrij groot en vervaardigd uit blauwe kunststof, een tweede, opmerkelijke kleiner, is gemaakt uit samengeperst groengeverfd metaal. Tobias Rehberger vertelt dat de twee dozen wat te maken hebben met de luxewagen Mazerati: in de blauwe doos immers zit een heuse levensgrote Mazerati, de tweede kleinere doos bestaat uit dezelfde, tot een bijna in kubusvorm samengeperste luxewagen. Met deze werken formuleert Rehberger een voetnoot bij de minimale traditie. Minimal art ging er in haar gloriedagen prat op om vorm voor te stellen zonder inhoud of formuleerde er een variant op: vorm is inhoud, inhoud is vorm. Rehberger wijst er in deze werken op hoe vorm en inhoud toch steeds met elkaar verbonden blijven. Immers, zonder de expliciete verwijzing van de kunstenaar naar de Mazeratis blijven de werken twee kisten zonder meer. Door de uitleg van de kunstenaar gaat opeens de inhoud van de dozen prevaleren op de kisten zelf. Is de wetenschap van de inhoud van de dozen dan zon meerwaarde? En klopt het verhaal van de kunstenaar eigenlijk ook wel? Dat is de uiteindelijke vraag die Rehberger met deze werken wil oproepen. Dezelfde lijn kan je doortrekken naar het eveneens minimale tekstwerk dat in een aanpalende ruimte werd opgesteld: op de muren is een Duits woord aangebracht, de naam van de grootste gevangenis in Frankfurt. Wanneer je dit weet, kijk je onmiddellijk anders naar de aangebrachte woorden. Tegelijk speelt meteen ook hier de vraag: wat brengt dit een kijker als meerwaarde?In een laatste ruimte uiteindelijk presenteert Rehberger een reeks van dozen, gesneden op mensenmaat: ze werden ontworpen door vrienden van de kunstenaar die ze vorm gaven naar het profiel (fysieke eigenschappen, karaktertrekken enzovoort) van nog eens andere vrienden. Ook met deze installatie speelt Rehberger een spel met vorm en inhoud. Maar uiteindelijk zeggen de vormelijke eigenschappen ook niet zo bijster veel over de persoonlijkheden die ze schuil houden.Uiteindelijk zet Rehberger met deze tentoonstelling een scherp statement neer dat heel wat intellectueel voer oplevert. Rehberger doet dat in een vormelijk aangenaam maar anderzijds intellectueel hermetisch spel dat uiteindelijk alleen voor ingewijden echt begrijpbaar is en daarin ook revolteert tegen de gangbare al te simplistische benadering van het minimalisme.(ER)Tobias Rehberger, tot 3 mei bij Galerie Micheline Szwajcer, Verlatstraat 14, 2000 Antwerpen, open van dinsdag tot zaterdag van 12 tot 18u. Info: 03/237.11.27.