Swennen houdt vast aan voorstel successierechten samenwonenden

(belga/tijd) - Vlaams parlementslid Guy Swennen (SP) gaat door met zijn voorstel van decreet over een verlaging van de successierechten voor ongehuwd samenwonenden, maar hij dient wel enkele amendementen in om tegemoet te komen aan de kritiek van de CVP. De stelling van de christen-democraten dat het Vlaams Parlement onbevoegd zou zijn, volgt hij echter niet. Hij zei dat donderdag op een persconferentie. Volgende woensdag wordt over het voorstel gestemd, maar precies omdat er amendementen zijn, zal de CVP vermoedelijk een tweede lezing vragen. Dat betekent dat de eindstemming naar later wordt verschoven. Het voorstel-Swennen schakelt de successierechten voor ongehuwden van hetzelfde of een verschillend geslacht die minstens drie jaar samenwonen en in een partneriaatsregister zijn ingeschreven, gelijk met de begin dit jaar verlaagde tarieven voor gehuwden. Swennen zegt dat zijn voorstel een schrijnende discriminatie en dus een schending van het gelijkheidsbeginsel wegwerkt en is de huidige ongelijke behandeling op het vlak van successierechten tussen gehuwden en samenwonenden zelfs strijdig met het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens, dat bepaalt dat de overheid neutraliteit in acht moet nemen ten aanzien van de samenlevingsvormen.