Swiss Life geeft bedrijf inspraak in beheer groepsverzekering

BRUSSEL (tijd) - De levensverzekeringsmaatschappij Swiss Life België heeft een nieuwe groepsverzekering op de markt gebracht die klanten rechtstreeks inspraak geeft bij het beheer van de opgebouwde pensioenreserves. Zij dragen dan wel het opbrengstrisico maar krijgen tegelijk uitzicht op een hoger rendement en lagere poliskosten.Bedrijven die nu een klassieke groepsverzekering afsluiten voor hun werknemers kiezen welke vorm het pensioenplan aanneemt ('vaste premiebijdragen' of 'te bereiken doel met variabele bijdragen') maar hebben zo goed als geen inspraak bij de keuze van de financieringsmetode en het te voeren beleggingsbeleid. Om de werkgever-klant inspraak te geven, lanceerde Swiss Life België het 'Swiss Life Leader Fund', dat uit twee segmenten bestaat: het 'Pool Leader Fund' of het 'Separate Leader Fund'. Een groepsverzekering omvat meestal twee deelkontrakten. Dat zijn het toelagekontrakt, waarvan de premie wordt betaald door de werkgever, en het bijdragekontrakt, waarvan de premie wordt betaald door de werknemer. Soms is er enkel een toelagekontrakt. De premie die werkgever en werknemer jaarlijks betalen, waarborgt een bepaalde uitkering bij overlijden of bij oppensioenstelling. In de praktijk gebeurt het vaak dat het werknemersgedeelte van het aanvullend bedrijfspensioen verzekerd wordt door een klassieke groepsverzekering met een vast rendement van 4,75% plus winstdeelneming, terwijl het werkgeversgedeelte terechtkomt in een pensioenfonds met variabel rendement. Vermits het om lange termijnbeleggingen gaat, hoopt de werkgever op die manier een hoger rendement te realizeren (en dus minder loonkosten te hebben) maar hij loopt wel het risico geld te moeten bijpassen als de opbrengst tegenvalt. .