Swissair ziet zijn rendabiliteit verder wegzakken als gevolg van sterke frank

(tijd/afp/reuter) - Swissair zag in 1994 zijn winst meer dan halveren tot 23 miljoen Zw.fr, vooral als gevolg van de sterke positie van de Zwitserse frank. Maar de kasstroom bleef op peil en de likwiditeitspositie verbeterde nog. Zes miljard of meer (Belgische frank) investeren in Sabena blijft dus een peulschil voor de Zwitserse luchtvaartgroep.De Swissair-groep heeft een moeilijk jaar achter de rug. Zoals in de lijn der verwachtingen lag, kreeg de nettowinst een stevige tik. Van de 59 miljoen Zw.fr. in 1993, bleef nauwelijks 23 miljoen over. De rekeningen werden woensdag door de raad van bestuur goedgekeurd en gisteren bekendgemaakt via een mededeling. Het zwakke resultaat wordt door het management voor een groot deel toegeschreven aan de sterke positie van de lokale munt, een euvel waaraan ook Sabena lijdt.