Syndicaat-De Brabanter herhaalt plan getrapte gezondheidszorg

(tijd) - Het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB), beter bekend als het syndicaat-De Brabanter, komt opnieuw op de proppen met zijn voorstel voor een getrapt systeem van gezondheidszorg, de zogeheten 'echelonnering'. Daarin wordt de huisarts het eerste 'echelon', de poort waarlangs de patiënt moet alvorens hij naar een (duurdere) specialist kan stappen.