Syndicaat-Wynen ten strijde tegen spook van 'economische euthanasie'

BRUSSEL (tijd) - Het beleid van federaal minister van Volksgezondheid Marcel Colla, gecombineerd met dat van Vlaams minister voor Gezondheidsbeleid Wivina Demeester, maakt dat ouderen straks niet meer de noodzakelijke medische verzorging krijgen. Dat is de mening van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), beter gekend als het artsensyndicaat-Wynen. Voorzitter De Toeuf spreekt over 'economische euthanasie'.Eind maart legde Wivina Demeester de laatste hand aan een ontwerp van decreet over 'de integrale kwaliteit in de verzorgingsvoorzieningen'. Volgens de Vlaamse minister voor Gezondheidsbeleid betekent dat onder meer dat er rekening moet worden gehouden met 'doeltreffendheid, doelmatigheid, veiligheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van de medische zorgverlening.' 'De zorgverstrekker moet na gaan of de behandeling die men voorstelt aanvaard wordt door de maatschappelijke omgeving van de patiënt. Vooral bij het begin en het einde van zijn leven rijzen vragen naar de ongebreidelde toepassing van de voorhanden zijnde medische technieken', zo verduidelijkt Demeester in haar commentaar bij het ontwerpdecreet.