Synergia overweegt kapitaalverhoging na zomer

LOKEREN (tijd) - De participatiemaatschappij Synergia denkt erover na in de herfst naar de markt te komen om vers geld op te halen. Synergia wil op dat ogenblik ook van de Nieuwe Markt naar de contantmarkt overstappen. Onderhandelingen met de beurs lopen nog. Synergia gaf op de algemene vergadering meer tekst en uitleg bij de wijziging in het aandeelhouderschap midden vorig jaar.Het kapitaal van Synergia onderging de jongste maanden stevige schommelingen. Op de buitengewone algemene vergadering van 28 december 1998 werd het met 300 miljoen frank verhoogd tot 539 miljoen frank na incorporatie van uitgiftepremies. Daarna werden de geleden verliezen gedelgd en zakte het kapitaal met 303 miljoen frank tot 236 miljoen frank. Nadien werden nog ingekochte eigen aandelen vernietigd waardoor het kapitaal daalde tot 220 miljoen frank.