Advertentie
Advertentie

System Software Associates trekt resoluut de open kaart

(tijd) - De voorbije jaren kon SSA, System Software Associates, uit Chicago, Illinois (VS), een konstante groei van gemiddeld 35 procent voorleggen, in hoofdzaak afkomstig van software voor het IBM AS/400-platform. Het bedrijf voorzag echter dat die groei niet eindeloos kon verder gaan en besloot daarom midden '93 zijn produkten een meer open karakter te geven zodat ze ook op andere platformen zouden kunnen lopen. Een vrij zware en dure operatie die in september vorig jaar afgerond werd en die op langere termijn vruchten moet afwerpen. System Software Associates werd in '81 opgericht met als missie het leveren van toepassingen voor de verwerkende nijverheid gebaseerd op de IBM System/34 computers. Toen de S-lijn bij IBM vervangen werd door AS/400-modellen, betekende dat de start van de echte explosieve groei voor SSA. Het bedrijf is nu een van de grootste leveranciers van software voor de industriële sektor, gaande van business planning en kontrolesystemen over oplossingen voor EDI (Electronic Data Interchange of de elektronische uitwisseling van commerciële gegevens) tot CASE-tools (Computer Aided Systems Engineering). In het boekjaar '93 haalde het een omzet van 263 miljoen dollar bij een winst van 23,4 miljoen - een lichte daling van de winst, maar die was te wijten aan de zware inspanningen die toen ingezet werden naar het open platform toe. Cijfers voor het jongste boekjaar dat eind oktober afliep, hebben we nog niet gezien, maar naar alle verwachtingen moet de kaap van 300 miljoen dollar omzet overschreden zijn.