SYSTEMEN EN KREATIVITEITDe onmogelijke ecotaks

Sinds de mensheid zich bewust is geworden van de beperkingen van zijn milieu, heeft ze er achtereenvolgens op drie verschillende manieren op gereageerd. Het eerste debat was kwalitatief; en vandaag bestaat er een consensus over de dringende noodzaak om het ecosysteem te beheren als ultieme bron van alle leven. Dat debat heeft stapje voor stapje plaats geruimd voor een tweede, meer kwantitatief. Van beheer gaat het naar maatregelen, en de consensus in woorden wordt voetje voor voetje omgezet in becijferde diskussies over normen, kwota's, standaarden, reserveniveaus, toelaatbare dosissen en opslagtijd.