Advertentie
Advertentie

T-Online op schema voor positieve cashflow

T-Online, de internetdivisie van Deutsche Telekom, publiceerde beter dan verwachte cijfers over het eerste kwartaal. Het bedrijf zit op schema om dit jaar een positieve operationele cashflow te realiseren. Maar de waardering van het aandeel geeft geen aanleiding tot euforie.T-online realiseerde een operationeel verlies voor afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) van 14 miljoen euro tegen 66,4 miljoen een jaar geleden. Analisten hadden een verlies van 15,2 miljoen euro voorspeld. Het nettoverlies bedroeg 90 miljoen euro, tegenover 121 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet steeg met 31 procent tot 366 miljoen euro. De verbeterde resultaten zijn het gevolg van volgehouden kostenbesparingen in de Duitse divisie. In Duitsland draait T-Online nu al drie kwartalen op rij een positieve operationele cashflow, dit kwartaal oplopend tot 21 miljoen euro. Voorts werden ook in de buitenlandse filialen de verliezen teruggedrongen. De buitenlandse afdelingen zagen hun kwartaalverlies (Ebitda) dalen met 31 procent tot 27 miljoen euro. Dit is opmerkelijk omdat T-Online in Frankrijk en Spanje agressieve marketingcampagnes voert voor ADSL-aansluitingen, waarbij gratis modems worden aangeboden voor nieuwe abonnees. Vooral in Frankrijk groeide het aantal abonnees van T-Online dochter Club Internet fors met 117.000 tot 895.000 klanten. Hiermee bekleedt Club Internet de tweede plaats op de Franse markt, weliswaar op grote afstand van marktleider Wanadoo. Spanje stelde teleur met een beperkte groei van 19.000 abonnees. Toch moet de daling van de verliezen in het juiste perspectief worden geplaatst. Het verminderde cashverlies van 27 miljoen euro is nog altijd even groot als de gerealiseerde omzet in de buitenlandse filialen. De omzet van de buitenlandse dochters bedroeg immers 27,2 miljoen euro of 7,4 procent van de totale T-Online-omzet in het eerste kwartaal. Dit wijst er eens te meer op dat schaalgrootte van cruciaal belang is om de internetactiviteiten te kunnen rendabiliseren. Aangezien de groei in Spanje uiterst beperkt was, heeft T-Online dan al aangegeven dat het hier misschien nog naar externe groei moet uitkijken.De cijfers die T-Online voor het hele boekjaar vooropstelt, lijken op basis van deze resultaten realistisch. T-Online verwacht een omzet van tussen 1,5 en 1,6 miljard euro. Op EBITDA-niveau wil het bedrijf minimaal break even draaien. De gemiddelde verwachting van analisten ligt momenteel op 4,4 miljoen euro. In het licht van de sterke kaspositie van T-Online, meer dan 1 miljard euro, en vermits het bedrijf nagenoeg schuldenvrij is, blijft T-Online in elk geval gespaard van de problemen waarmee moeder Deutsche Telecom te kampen heeft. Maar naar traditionele maatstaven blijft T-Online duur gewaardeerd. Vermits echte winst pas in 2004 wordt verwacht, zijn koers-winstverhoudingen voor de eerstvolgende boekjaren nog steeds uit den boze. Voor 2004 noteert T-Online momenteel aan een gemiddelde koers-winstverhouding van 120. De meer relevante verhouding tussen de ondernemingswaarde en de omzet voor 2002 bedraagt 5,9. Dit is ook al verre van een prikje, zelfs in vergelijking met sectorgenoten zoals Wanadoo en Tiscali. Deze noteren aan een EV/omzet van respectievelijk 2,9 en 2,8. KW