Advertentie
Advertentie

Taalevenwicht gaat voor op verdiensten ambtenaar

(tijd) - Bij de bevordering van ambtenaren in de rijksadministratie heeft het taalevenwicht in de dienst voorrang op de verdiensten van de kandidaten. Dat zegt het Arbitragehof in antwoord op een prejudiciële vraag van de Raad van State. Het treedt daarmee de visie bij van de Raad van State, dat de minister van Arbeid een Franstalige ambtenaar mocht benoemen, hoewel de directieraad een Nederlandstalige collega als beste kandidaat had voorgesteld.De bestuurstaalwet van 2 augustus 1963 voerde in de centrale diensten van de rijksadministratie taalkaders in. Ze geven aan hoeveel Nederlandstalige en hoeveel Franstalige ambtenaren er mogen zijn. Volgens de taalwet zijn er vanaf de rang van directeur drie taalkaders: een Nederlandstalig, een Franstalig en een tweetalig, en behoort een vijfde van de betrekkingen tot het tweetalige kader. In die drie taalkaders moeten de betrekkingen, op alle trappen van de hiërarchie, paritair worden verdeeld tussen Nederlands- en Franstaligen.