Taalkader Brusselse brandweer moeilijke bevalling

(belga) - Volgens de socialistische overheidsbond ACOD hebben de Brusselse minister Jos Chabert en staatssekretaris Vic Anciaux tijdens een onderhoud toegegeven dat de invoering van taalkaders bij de Brusselse brandweer "een complexer gegeven is dan ze eerst hadden gedacht'. Donderdag had de Brusselse brandweer daar nog tegen betoogd. Sinds de staatshervorming van 1980 vallen de brandweerdiensten in het hoofdstedelijke gewest onder de taalwetgeving van de centrale diensten. Met de uitbouw van de Brusselse administratie evolueerde de brandweer naar het statuut van een pararegionale dienst. En daarop zijn taalkaders van toepassing. Deze week is een nieuw gesprek gepland tussen de vakbonden en het Brusselse gewest.