Taalproblemen Brusselse ziekenhuizen moeten praktische oplossing krijgen

(tijd/belga) - De verslaggever van de Raad van Europa, de Let Boris Cilevics, vindt het moeilijk aanvaardbaar dat Nederlandstalige patienten in Brusselse ziekenhuizen niet in het Nederlands worden geholpen. De verslaggever stelt dat 'het aangewezen is om praktische initiatieven aan te moedigen die op concrete wijze de situatie van de Nederlandstalige patienten in de Brusselse ziekenhuizen verbeteren'. Volgens de verslaggever zou elke fundamentele wijziging van de wetgeving in verband met taalgebruik 'ernstige gevolgen kunnen hebben voor de modus vivendi die op er dit ogenblik tussen de verschillende bevolkingsgroepen bestaat'. Boris Cilevics onderzoekt de taalproblematiek nadat de Raad van Europa een petitie ontving over het onthaal van Nederlandstalige patienten in Brusselse ziekenhuizen. De rapporteur bezocht Brussel in september. De rapporteur meent dat een verslag over de taalkwestie in de Brusselse ziekenhuizen niet binnen de bevoegdheidsgrenzen valt van de Commissie van de Raad van Europa die zich met juridische vragen en mensenrechten bezighoudt. Het Brussels parlementslid, Sven Gatz (VLD), een van de indieners van de klacht, zegt dat Cilevis het prinicpiele recht erkent van Nederlandstaligen uit Brussel en de rand om in het Nederlands geholpen te worden. De federale minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) onderschrijft in een reactie de conclusies van Cilevics. Demotte werkt aan een reeks maatregelen die tot een betere Nederlandstalige dienstverlening in de ziekenhuizen moet leiden.