Taalunie "vind' een nieuwe spelling

(tijd) - Het Nederlands is een levende taal en is voortdurend onderhevig aan wijzigingen. Gisteren heeft de Taalunie een aantal wijzigingen voorgesteld. Volgens de voorstellen zou bijvoorbeeld de progressieve spelling de voorkeur krijgen op de bestaande "voorkeurspelling'. Al deze wijzigingen moeten leiden tot een vereenvoudiging van de taal. Nieuw is dat de huidige voorstellen gebaseerd zijn op de resultaten van een enquête onder de bevolking van Nederland en België.