Advertentie
Advertentie

Tabaknatie: de vlag dekt nog de helft van de lading

ANTWERPEN (tijd) - De kontinuïteit van de Tabaknatie is verzekerd. Drie 'natiebazen' kochten de tien andere uit met de hulp van een niet nader genoemd Vlaams investeerder. Daarmee komt een einde aan de interne strubbelingen van het bedrijf. Het trio kijkt vol vertrouwen de toekomst tegemoet, ondanks het jaarlijks slinkend tabaksverbruik en de strategie van non-diversifikatie.Met het afronden van de operatie - een vorm van leveraged buy-out - verdwijnt opnieuw een natie in de Antwerpse haven. 'Een natie heeft één grote troef', legt Francis Vanderhoydonck uit, 'met name de binding tussen aandeelhouderschap en management, wat een hoge mate van betrokkenheid garandeert'. Vanderhoydonck is hoofd van corporate finance van de Generale Bank, en begeleidde de akkwisitie. 'Dat voordeel is echter tegelijk een nadeel, omdat het een bedreiging vormt voor de kontinuïteit van de onderneming'. Bij het uittreden van een natiebaas - aan de pensioenleeftijd - komt het individuele belang (een maximale meerwaarde) immers in konflikt met de lange-termijnstrategie van het bedrijf. Bovendien was er geen consensus meer over die strategie binnen Tabaknatie