Advertentie
Advertentie

Tadjikistan wil uranium verkopen

DOESJANBE (dpa) - Tadjikistan, de zuidelijkste republiek van het GOS, dreigt een wereldwijde nucleaire risicofaktor te worden. De leiding van de republiek is van plan verrijkt uranium en de technologie, die voor de verwerking van deze delfstof nodig is, in het buitenland te verkopen. Geïnteresseerden uit Saoedi-Arabië, Irak, Turkije, Iran en Pakistan zijn al in de hoofdstad Doesjanbe gesignaleerd. President Rachmon Nabijev wil binnenkort een bezoek brengen aan India om daar de belangstelling te peilen voor de delfstoffen uit zijn republiek. Tadjikistan beschikt over talrijke vindplaatsen van uranium. Tadjikistan leverde het splijtbare materiaal voor de eerste atoomboom van sovjetmakelij. De Tadjikistaanse leiding denkt op termijn aan de uitbreiding van de produktie van uranium en aan samenwerking met de Arabische landen en Iran.