Taiwan worstelt met hoogste arbeidskosten in Zuidoost-Azië

(tijd) - De hoogste arbeidskosten in de regio en een begrotingstekort van dertig procent van het bruto binnenlands produkt (BBP) grijpen het Zuidoostaziatische eiland Taiwan naar de keel. De Taiwanese privé-sektor verplaatst de aktiviteiten dan ook steeds meer naar het Chinese vasteland, terwijl de overheid traditiegetrouw haar heil zoekt in een ambitieus zesjarenplan.