Advertentie
Advertentie

'Tak 23'-beleggingsfondsen geven mooie koopsignalen

(tijd) - Met levensverzekeringen had je tot voor twee jaar de stellige zekerheid van een vast, gewaarborgd rendement. Omdat levensverzekeraars ook goede vermogensbeheerders zijn en het behaalde rendement over het algemeen hoger uitvalt dan het gewaarborgde rendement, bieden ze hun verzekerden elk jaar ook een winstdeelneming aan. Sinds 1993 zijn ook in ons land levensverzekeringen op de markt waarvan het rendement niet meer gewaarborgd is. In ruil voor dit risico krijgt de klant alle winst voor zich alleen. Naar dergelijke levensverzekeringen, gekoppeld aan een beleggingsfonds werd lang uitgekeken. Een daverend sukses zijn ze (nog) niet, zo blijkt uit de resultaten over 1994. Zowel naar verkoop als return vallen de cijfers tegen. Dat is geen ramp, want alle financiële markten presteerden afgelopen jaar zwak tot zeer zwak. De markt biedt nu zelfs interessante koopopportuniteiten.Het princiep van een levensverzekering, gekoppeld aan een beleggingsfonds - in vakjargon 'Tak 23-produkt' genoemd - is vrij eenvoudig. Een partikulier belegger betaalt een eenmalige koopsompremie waarmee een aantal deelbewijzen in een of meer beleggingsfondsen worden gekocht tegen de inventariswaarde van de dag. Vooraf worden de instapkosten afgehouden en de premie voor de eventuele overlijdensverzekering. De levensverzekering kan lopen tot de pensioenleeftijd of kan vroeger beëindigd worden. In dat geval moeten de deelbewijzen verkocht worden tegen de inventariswaarde van de dag en wordt de opbrengst met aftrek van de eventuele uitstapkosten, uitgekeerd aan de klant. De betaling van een eenmalige koopsompremie bij het begin van het kontrakt is de regel. Het minimumbedrag dat moet gestort worden verschilt van maatschappij tot maatschappij. Bijkomende stortingen voor een lager minimumbedrag zijn mogelijk. De klant is niet gebonden aan een vast beleggingsfonds. Zelfs tijdens de looptijd van het kontrakt kan onder bepaalde voorwaarden overgestapt worden van het ene fonds naar een ander. Een vast rendement waarborgen, is wettelijk niet toegelaten. Het risico ligt volledig bij de verzekerde.