Taksvrije winkels doen een beroep op regering

BRUSSEL (tijd) - De sektor van de taksvrije winkels vreest het slachtoffer te worden van de Europese eenheidsmarkt. Meer bepaald van het voornemen van de Europese kommissie om de taksvrije verkoop in het verkeer tussen de EG-lidstaten vanaf 1 januari 1993 te verbieden. In een schrijven aan de ministers Claes, Dehaene en Maystadt dringt de "Benelux Duty Free Association' erop aan de huidige toestand te behouden.