Advertentie
Advertentie

Tandartsen starten gesprekken voor nieuw tarievenakkoord

(tijd) - De tandartsen zijn opnieuw bereid te praten over vaste tarieven. Zij namen die beslissing omdat de ministerraad vorige vrijdag instemde met het contingenteringsvoorstel van de ministers Colla en De Galan. Het nieuw tarievenakkoord gaat echter niet in zolang het parlement zijn fiat niet geeft aan het wetsontwerp. En ook van de ministers van Onderwijs verwachten de tandartsen een initiatief om het overaanbod te beperken.Elk jaar of eens per twee jaar sluiten de verschillende zorgverstrekkers (dokters, tandartsen, kinesisten, ...) een 'conventie' met de ziekenfondsen. Op basis van het budget dat het Riziv hen heeft toegezegd, bepalen de twee partijen daarbij welke honoraria de zorgverstrekkers krijgen en welke tarieven ze mogen aanrekenen voor de verschillende prestaties.