Tandartsen zeggen tarievenakkoord op

(tijd) - De tandartsen hebben woensdag hun akkoord met de ziekenfondsen opgezegd. Hierdoor worden de tarieven vrij vanaf 1 januari. De tandartsen zijn tot deze drastische maatregel overgegaan omdat de overheid geen beperking van het aantal tandartsen heeft doorgevoerd. De roep om een numerus clausus klinkt nu wel heel luid.Een keer per jaar of per twee jaar sluiten de diverse groepen zorgenverstrekkers (artsen, tandartsen, kinesisten) een 'conventie' met de ziekenfondsen. Op basis van het budget dat hen vanuit het Riziv is toegekend, bepalen ze de tarieven voor de prestaties en de honoraria van de verstrekkers.