Target zal niet-EMU-banken zo weinig mogelijk discrimineren

(tijd) - Target, het vereffeningssysteem voor betalingen in euro, zal voor de banken van landen die niet deelnemen aan de EMU zoveel mogelijk dezelfde voorwaarden toepassen als voor de banken van binnen de EMU. Dit schrijft het Europees Monetair Instituut (EMI), de voorloper van de Europese Centrale Bank, in een rapport (*).Vooral de banken uit het Verenigd Koninkrijk vrezen dat zij zullen gediscrimineerd worden inzake de toegang tot het Trans-European Automated Real-time Gross-settelement Express Transfer systeem (Target). Het rapport van het EMI probeert met de formulering 'zoveel mogelijk dezelfde' de Londense City gerust te stellen, maar dit zal wellicht niet volstaan om de bezorgdheid volledig weg te nemen.