Tarieven hypoteken aanpasbaar om de drie jaar

(tijd) - Minister Claes staat de financiële instellingen toe dat ze de tarieven voor hypoteken om de drie jaar aanpassen. Voorheen kon door een (betwiste) interpretatie van het KB nr. 225 van 1936 de rente om de vijf jaar aangepast worden.