Tarieven klassiek spaarboekje wellicht in januari lager

(tijd) - Op 15 januari of ten laatste op 1 februari zakt het tarief voor het klassiek spaarboekje. Het klassiek spaarboekje met een fiskale vrijstelling is door de dalende rente een volwaardig hoogrentend produkt geworden. De financiële sektor beraadt zich nu over de modaliteiten van de verlaging: er bestaat nog geen eensgezindheid. Het enige dat vast staat is dat een rentedaling in december uitgesloten mag worden.