Advertentie
Advertentie

Tarieven verzekeringsbons weer hoger

(tijd) - De Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) heeft de maximumtarieven voor Belgische verzekeringsbons opnieuw verhoogd. De stijging slaat op de bons met een lange looptijd van vijf tot acht jaar. Voor alle bons met een looptijd van één tot vier jaar blijft de hoogste rente onveranderd op 4,75 procent staan. De toename van het maximumtarief komt er nadat de CDV de maximumtarieven verleden maand tot het laagste peil had laten zakken.De vorige aanpassing van de maximumtarieven dateert van 10 maart 1997. De CDV moet telkens als het nodig is - en minstens eenmaal per jaar - deze maxima aanpassen op basis van het gemiddeld rendement van de staatsfondsen. Voor een gewone levensverzekering kan de gewaarborgde rente ten hoogste 4,75 procent bedragen, maar voor verzekeringsbons geldt een uitzondering. Deze bons zijn levensverzekeringscontracten met een looptijd van ten hoogste acht jaar waarvoor een hogere gewaarborgde rente dan 4,75 procent mag toegekend worden, op voorwaarde dat de levensverzekeringsmaatschappij bewijst dat zij over beleggingsactiva beschikt die een voldoende rendement opleveren om die gewaarborgde rente te vergoeden aan de houder van de verzekeringsbon. Bijkomend voordeel is dat de rente vrijgesteld is van 15 procent roerende voorheffing wanneer de belegger ook een overlijdensdekking onderschrijft die minstens 130 procent van het belegde kapitaal vergoedt bij overlijden van de verzekerde.