Advertentie
Advertentie

Tax shelter voor investeringen in filmsector in de maak

(tijd) - Didier Reynders (PRL), de federale minister van Financiën, werkt in overleg met de gemeenschapsministers van Media aan een fiscale gunstregeling voor bedrijven die investeren in audiovisuele producties, maar hij ontkende gisteren dat er daarover al een akkoord zou zijn.De Morgen meldde gisteren dat Reynders met de Vlaamse minister van Media, Dirk van Mechelen (VLD), en diens Franstalige collega, Richard Miller (PRL), een akkoord heeft gesloten over de invoering van een zogenaamde tax shelter voor bedrijven die investeren in de productie van een film, een documentaire of een televisiereeks.Van Mechelen drong er sinds zijn aantreden, in de zomer van 1999, bij Reynders op aan, een tax shelter voor de audiovisuele media in te voeren. Sinds de mislukking in 1998 van de film Pater Damiaan, waarin particuliere bedrijven 250 miljoen frank stopten, is er maar weinig belangstelling van het bedrijfsleven om in filmproducties te investeren. De Vlaamse regering stelt jaarlijks 350 miljoen frank ter beschikking van de audivisuele sector, maar zij mag alleen filmproducties subsidiëren als er ook privé-kapitaal verstrekt wordt. De invoering van een tax shelter zou het makkelijker maken particulier kapitaal te mobiliseren en, naar Van Mechelen aan De Morgen zei, ernstig werk te maken van een nieuw Vlaams audiovisueel beleid.De Morgen schreef, op gezag van Van Mechelen, dat de voorbije weken een doorbraak in het dossier is bereikt, maar minister van Financiën Reynders noemde dat bericht voorbarig en ontkende in een mededeling dat er al een concreet akkoord is. Reynders zegt zich bewust te zijn van het belang van een tax shelter voor de sector en de mogelijkheden terzake te bestuderen, in overleg met de ministers van Media van de twee gemeenschappen.