Advertentie
Advertentie

Taylor-regel probeert rentebeleid te objectiveren

(tijd) - De controverse over het monetair beleid van de Bundesbank doet waarnemers zoeken naar een norm die een indicatie geeft van de optimale kortetermijnrente. Een poging om het monetair beleid te objectiveren is de Taylor-regel, die genoemd is naar professor John Taylor van Stanford University in de VS. De Taylor-regel suggereert dat de Duitse korte rente sterk de optimale rente benadert. De Bundesbank en de toekomstige Europese Centrale Bank hebben als taak prijsstabiliteit na te streven en de algemene economische politiek te ondersteunen - lees economische groei en werkgelegenheid stimuleren - op voorwaarde dat dit de prijsstabiliteit niet in gevaar brengt. Centrale banken proberen deze doelstellingen te verwezenlijken door de kortetermijnrente te beïnvloeden. Een renteverhoging doet de economische groei en inflatie vertragen, en omgekeerd.