Advertentie
Advertentie

Te laat betalen gaat veel geld kosten

Het Europees Parlement keurt volgende week de ontwerprichtlijn goed ter bestrijding van betalingsachter-standen bij handelstransacties. Dat is geen dag te vroeg, want met het betalingsgedrag van de Europese bedrijven gaat het de jongste tijd weer bergaf. Zelfs gedisciplineerde landen, zoals de Scandinavische landen, nemen de slechte gewoonten over van hun buren, waarschuwt Europees parlementslid Marianne Thyssen, een van de drijvende krachten achter deze richtlijn. De richtlijn biedt het grote voordeel dat te laat betalen heel duur wordt en meteen bestraft wordt met fikse achterstandsrente en invorderingskosten. Koper en verkoper kunnen nog steeds afspreken welke contractuele betalingstermijn geldt, maar als zij dat niet doen, bedraagt de betalingstermijn dertig dagen. Geen dertig dagen na factuurdatum of na einde maand, maar dertig dagen na levering.Kris Barrezeele