Te veel autodealers in Europa

(tijd) - West-Europa heeft de 100.000 autodealers die er nu zijn, niet nodig. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Harbour Wade Brown, een gerenommeerd adviesbureau dat zich toespitst op kleinhandel en distributie. Volgens de consultants moet het aantal autodealers verminderen om te kunnen evolueren naar de efficiëntie van de distributiestructuur in de VS, waar auto's veel goedkoper zijn.