Te veel chips

Investeerders in chipfabrikanten maken zich steeds meer zorgen over een inzinking. Terecht. De voorraad chips bij de eindgebruikers stijgt en de chipprijzen lijken over hun hoogtepunt heen.