Te veel democratie is ook niet goed

Wat hebben de referenda over de Europese grondwet, het proces tegen Michael Jackson, de terugbetaling van homeopathische middelen en het invoeren van quota in de verkiezingslijsten met elkaar gemeen? Ze hebben te maken met democratische besluitvorming. KOEN VAN KEER stelt dat democratie er in deze en andere gevallen te pas en te onpas wordt bijgehaald.