Te weinig parlementsledenvoor debat over absenteïsme

(belga/tijd) - Wegens onvoldoende opkomst slaagde de commissie voor Politieke Vernieuwing van Kamer en Senaat er gisteren andermaal niet in geldig te vergaderen. Op de agenda stond ironisch genoeg een discussie over absenteïsme.De commissie kwam gisteren voor het eerst dit jaar bijeen. De discussie gaat al geruime tijd over de opstelling van een deontologische code. Normaal gezien zou het overlopen van een vragenlijst die door alle fracties was ingevuld worden afgerond, waarna de professoren die de commissie adviseren een ontwerp voor de code konden opstellen. Maar met nog enkel de punten over absenteïsme en overloperij voor de boeg, werd het quorum van 15 leden niet bereikt. De professoren konden andermaal onverrichterzake weer naar huis. Een poging van voorzitter Dirk van der Maelen (sp.a) om toch snel de vragenlijst af te werken stuitte op een njet van CD&V-kamerfractieleider Yves Leterme.Het is niet de eerste keer dat de commissie verlamd wordt door een te lage opkomst. Al snel na de oprichting, twee jaar geleden, bleek dat het enthousiasme bij de parlementsleden voor het werk van de commissie niet zo groot was. De regering ging daarbij ook niet vrijuit, omdat ze het werk van de commissieleden geregeld doorkruiste met eigen initiatieven.In de wandelgangen klonk ook wel eens de kritiek dat de commissie te academisch bezig is. Maar door de vrijage van de gewezen CD&V-kopstukken Johan van Hecke en Karel Pinxten met de VLD van Karel de Gucht heeft ook het thema overloperij aan relevantie gewonnen. IB