Te weinig werkervaringsplaatsen bij Duitse bedrijven

(tijd) - Duitse ondernemingen stellen te weinig 'Lehrstellen' voor schoolverlaters beschikbaar. De boosdoener is de onzekere Duitse conjunctuur. Vooral in Oost-Duitsland en het Ruhrgebied is er een groot tekort aan werkervaringsplaatsen.