Tech-Art prijs Vlaamse Ingenieurskamer

(tijd) - De Vlaamse Ingenieurskamer organizeert voor de negende maal de Tech-Art prijs. Deze prijs bekroont een vernieuwende kreatie op technisch en artistiek gebied die werd verwezenlijkt in de loop van het voorbije jaar. Het aksent wordt vooral gelegd op het vernieuwend karakter van de inzending. De prijs zelf bestaat uit een symbolische prijs, een verguld ei op marmeren voet, en een geldprijs van 100.000 frank. Elk individueel persoon, elke groepering, elke firma kan er aan deelnemen. De realizatie moet wel zijn ontwikkeld in België. Het moet gaan om een orgineel idee (geen uitbreiding van een bestaand idee of produkt) dat nuttig is voor de gemeenschap en een uitstralingsmogelijkheid op internationaal vlak biedt. Wie wil deelnemen stuurt een volledige omschrijving van het werk (max. 15 blz.) met illustraties en foto's naar de Vlaamse Ingenieurskamer, sekretariaat vorming, Van Putlei 11, 2018 Antwerpen, t.a.v. Christine Malfeyt, tel: 03/216.00.70. De afsluitdatum voor de inzendingen: 28 februari 1994.