Technologie maakt zuiniger

Dankzij de technologische vooruitgang wordt het mogelijk een aanzienlijk deel van de elektriciteitsproductie decentraal op te wekken. Elektriciteitsproductie wordt minder afhankelijk van grote centrales, maar kan even rendabel worden opgewekt in veel kleinere centrales, die bij bedrijven die warmte nodig hebben in hun productieprocessen, staan opgesteld. Vanuit ecologisch oogpunt is dergelijke warmtekrachtkoppeling zeer zinvol. De technologische evolutie en het groeiende bewustzijn over de noodzaak tot beperking van de uitstoot van koolstofdioxide zorgen