Technologische voorsprong als rem op de groei

(tijd) - Salyp startte met de ontwikkeling van een technologie om het restafval van auto's na recyclage te verwerken. Dat was acht jaar geleden. Vandaag kan het Ieperse bedrijfje al de Europese verplichting waarmaken om vanaf 2015 95 procent van een autowrak te recupereren. Maar hoe zwaar weegt de kracht van die remmende voorsprong? 'We zijn nog maar twee maanden in productie en generen eindelijk inkomsten, maar we moeten nog steeds opboksen tegen ongeloof van potentiële klanten en lobbywerk van tegenstrevers', zegt directeur Ivan Vanherpe.