'Technologische vooruitgang schrapt elk jaar 42.000 banen'

BRUSSEL (tijd) - Premier Jean-Luc Dehaene en gouverneur Fons Verplaetse van de Nationale Bank hebben maandag gewaarschuwd dat de technologische vooruitgang en de vervanging van de produktiefactor arbeid door kapitaal een enorme uitdaging vormen voor de Belgische economie. Verplaetse beklemtoonde dat de technologische vooruitgang elk jaar 42.000 banen schrapt.'Het (de technologische vooruitgang) heeft enorme gevolgen op de bestaande vormen van organisatie van bedrijven, werkgelegenheid, werkuren, opleidingsbehoeften, die nog te veel zijn afgestemd op het industriële verleden', aldus Dehaene in zijn openingstoespraak tot een seminarie over Belgische financiële markten.