Tegenvallende jaarrekening voor Antwerps Havenbedrijf

ANTWERPEN (belga) - Het globale bedrijfsresultaat van het Antwerpse Havenbedrijf over het jaar 1995 bedraagt iets meer dan 1 miljard frank, 320 miljoen minder dan in '94, zo heeft havenschepen Leo Delwaide woensdag meegedeeld. De schepen wees erop dat 1994 een absoluut recordjaar was voor de Antwerpse haven, met een overslag van bijna 110 miljoen ton. Vorig jaar was dat 108 miljoen ton.Om het door de stad verhoopte dividend uit te keren besloot het Havenbedrijf een bijzondere reserve van 75 miljoen frank, die vanuit de rekening over '94 was aangelegd voor slibverwerking, aan te spreken en bij het resultaat van '95 te voegen. Zodoende kan aan de stad een dividend van iets meer dan 1 miljard worden uitbetaald, vergeleken met 926 miljoen frank in '94. De totale omzet van het Havenbedrijf bedroeg in '95 ruim 7,1 miljard, 36 miljoen minder dan in het jaar ervoor.