Tegoeden op bankrekening beschermd tegen beslag

(tijd) - Kinderbijslagen en andere beschermde sommen kunnen niet langer in beslag worden genomen wanneer ze op een bankrekening terechtkomen. De Kamer keurde gisteren een wetsontwerp goed dat die sommen gedurende één maand na de storting op de rekening beschermt tegen inbeslagname. De betalende partijen moeten bij een overschrijving via een code melden dat het om beschermde bedragen gaat.