Tekort aan arbeidskrachten hypothekeert Limburgse economie

De Limburgse arbeidsmarkt wordt al geruime tijd gekenmerkt door een continue daling van de werkloosheid, van zowel mannen als vrouwen. De werkloosheid daalde op één jaar met 8,3 procent. In juli van dit jaar telde Limburg nog 28.251 volledig werklozen, van wie 9.719 mannen en 18.532 vrouwen. En volgens de conjunctuurprognoses van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg neemt de werkloosheid het komende half jaar nog verder af. Toch is dit geen reden voor euforie. Veel ondernemingen en bedrijfstakken ondervinden aanzienlijke problemen bij het invullen van vacatures.De Limburgse werkloosheid bedraagt nog altijd 8,1 procent van de beroepsbevolking, tegenover 6,4 procent in heel Vlaanderen. Dit zijn 28.251 uitkeringsgerechtigde volledige werklozen. Het aantal Limburgers dat door één of andere reden in aanmerking komt met werkloosheid ligt nog veel hoger. Als men rekening houdt met jongeren in wachttijd, oudere werklozen, geschorsten, bruggepensioneerden en gedeeltelijk werklozen, dan zijn er naar schatting 100.000 werklozen in Limburg. Dat is ongeveer 20 procent van de beroepsbevolking.