Tekort Italië in 1996 naar 5,8 procent van BBP

ROME (reuter/tijd) - De Italiaanse regering wil het tekort op de begroting 1996 beperken tot 106.000 miljard lire of 5,8 procent van het bruto binnenlands produkt (BBP). Om dit te realiseren zal zij het deficit met 32.500 miljard lire (587 miljard frank) terugdringen. Daarvan komt 15.500 miljard lire uit besparingen en 17.000 miljard uit een toename van de inkomsten.De begroting, die het kabinet van eerste minister Lamberto Dini goedkeurde, zal de besparingen spreiden over de staatspensioenen, de gezondheidszorg en de regionale overheden. De nieuwe inkomsten zullen gehaald worden uit een strengere aanpak van de belastingontduiking en een nieuwe vennootschapsbelasting. Verder denkt de regering aan de staatsloterij om de staatskas te spijzen. In de begroting rekent de regering op 5.300 miljard lire inkomsten uit nieuwe belastingen. De precieze inhoud van de belasting zal waarschijnlijk pas in december bekend zijn. De regering zal over een periode van drie jaar ook 2.700 miljard lire uittrekken om banen te scheppen.