Tekort lopende rekening slaat om in belangrijk overschot

(tijd) - De lopende rekening van de BLEU kent een gunstige ontwikkeling. Tijdens de eerste twee maanden van '92 werd op de lopende rekening een overschot van 8 miljard geboekt tegenover nog een deficit van 14 miljard een jaar voordien. De lopende rekening geeft het goederen- en dienstenverkeer weer, evenals de overdrachten. De kapitaalbalans ontwikkelt zich daarentegen minder gunstig en sloot de twee eerste maanden van '92 af met een tekort van 1 miljard.