Tekort op begroting VSloopt steeds hoger op

WASHINGTON (reuters/tijd) - De Amerikaanse begroting boekte in juli een tekort van 29,16 miljard dollar tegen een overschot van 2,82 miljard in juli 2001. Tijdens de eerste tien maanden van het begrotingsjaar 2002, dat op 1 oktober vorig jaar startte, tekende de begroting een deficit van 147,20 miljard dollar op tegen een overschot van 171,77 miljard dollar tijdens dezelfde periode in 2001.Het Witte Huis schuift de schuld van de begrotingsperikelen in de schoenen van de oorlog tegen het terrorisme, de versterking van de binnenlandse veiligheid, de inzinking van de conjunctuur, waardoor de inkomsten uit belastingen dalen en de sociale uitgaven stijgen, en de kwakkelende beurzen waardoor de meerwaardebelasting een dreun van formaat kreeg. De democraten wijzen de belastingverlaging van 1.350 miljard dollar, gespreid over tien jaar, aan als hoofdschuldige. President George Bush zette in juni vorig jaar zijn handtekening onder de belastingverlaging.DefensieDe inkomsten, vooral uit belastingen, lagen in juli amper 5,1 procent boven het peil van juli 2001. De uitgaven noteerden daarentegen 30,8 procent hoger. Tijdens de eerste tien maanden van het lopende begrotingsjaar daalden de inkomstenbelastingen met 17,8 procent, terwijl de uitgaven voor bijvoorbeeld defensie met 14,3 procent stegen.Voor het lopende begrotingsjaar 2002 voorspelt het Witte Huis een tekort van 165 miljard dollar, het eerste tekort sinds het begrotingsjaar 1997. De dienst begroting van het parlement mikt op een deficit van 157 miljard dollar. De studiediensten van een aantal banken zien het tekort oplopen tot 190 à 200 miljard dollar. In het begrotingsjaar 2001 boekten de VS nog een overschot van 127 miljard dollar.