Tekort van 28,80 mrd

(tijd) - Op de Vlaamse begroting die de executieve maandagochtend goedkeurde, staan voor volgend jaar 349 miljard fr. ontvangsten, tegenover voor 377,8 miljard fr. uitgaven. Het tekort van 28,8 miljard fr. ligt net iets onder het zgn. "natuurlijke tekort' dat voortvloeit uit de financieringswet, maar tegenover de aangroei van de inkomsten met 1,9% staat een aangroei van de uitgaven van 4%. Echte groeiers inzake beleidskredieten zijn het budget van gezins- en welzijnsbeleid, leefmilieu en landinrichting en onderwijs waar 4 miljard wordt gedebudgetteerd op de gebouwenfondsen. Voor de Vlaamse ambtenaren is er - naast 2,2 miljard fr. indexering - in 1 miljard fr. voorzien voor sociale programmatie. De nationale regering heeft daar niets voor uitgetrokken. Maandagochtend hebben de elf Vlaamse ministers de begroting '90 goedgekeurd. De twee liberale ministers onthielden zich bij de stemming.