Advertentie
Advertentie

Tekort ziekteverzekering vorig jaar 23,6 miljard frank

(tijd) - Het tekort in de ziekteverzekering bedroeg vorig jaar 23,6 miljard frank, wat iets minder is dan gevreesd, maar meer dan toegelaten. Dat blijkt uit een nota voor het verzekeringscomité van het Riziv. De uitgaven zijn nominaal in 1996 met 10,3 procent toegenomen tegenover 1995, terwijl ze maar met 4,36 procent mochten stijgen. En deze trend lijkt nog niet te keren, want in december 1996 lagen de uitgaven nog altijd 9,9 procent hoger dan in december 1995.Na de onrustwekkende berichten over het oplopend tekort in de ziekteverzekering, die volgens de ramingen wel eens kon uitkomen op ruim 28 miljard frank in 1996, heeft de regering al omstreden 'tijdelijke' maatregelen genomen om de uitgaven onder controle te houden. Ze blokkeerde onder meer de erelonen voor raadplegingen en huisbezoeken en verminderde de tarieven voor technische prestaties met 3 procent. De zoektocht naar 'structurele' alternatieven verloopt uiterst moeizaam. De geneesheren-specialisten hebben voor 25 april al een staking aangekondigd.