Advertentie
Advertentie

Tekort

(dow jones/tijd) - Op Goede Vrijdag zijn er nauwelijks bedrijfsresultaten of belangrijke economische indicatoren, op een uitzondering na. Die uitzondering is het Amerikaanse ministerie van Financien. Die publiceert vandaag de cijfers over de federale overheidsbegroting voor maart. Economen kijken met meer dan gewone aandacht naar de begrotingscijfers. De Amerikaanse overheidsfinancien kenden de voorbije jaren een spectaculaire ommekeer. Enkele jaren geleden maakte Fed-voorzitter Alan Greenspan zich nog luidop zorgen over het royale overschot op de overheidsbegroting, dat op termijn de emissie van nieuwe staatsobligaties in gevaar bracht. Nu is er evenzeer grote bezorgdheid, maar dan wel over het spectaculair oplopende begrotingstekort. Economen vrezen voor het lopende begrotingsjaar, dat tot eind september loopt, een tekort van 380 miljard dollar. Dat is bijna 4 procent van het BBP van de Verenigde Staten. In februari beliep het tekort 96 miljard dollar, bijna het dubbele van dezelfde maand in 2002. De inkomsten vielen in vergelijking met februari 2002 met 9 procent terug tot 89,5 miljard dollar. De belastinginkomsten worden zwaar getroffen door de economische malaise en het slechte beursklimaat, waardoor er in vergelijking met de gouden jaren 90 nog nauwelijks meerwaarden te belasten vallen. Tegelijk stegen de uitgaven met 7 procent naar 185,8 miljard dollar. De trend zou zich in maart doorzetten. Economen verwachten gemiddeld een tekort van 55 miljard dollar, de helft meer dan het gemiddelde tekort van 37 miljard dollar over de voorbije vijf jaar. KVS